Provozně ekonomická fakulta 28.6. 13:00 2008/0545

Dokumentární digitální videozáznam

Je pořízen za stávajících světelných a zvukových podmínek digitální videokamerou. Z originálního záznamu nabízíme kopie FULL HD na nosiči flash disk nebo DVD na nosiči DVD. Videozáznam není pro všechny stejný, je individuální pro každého absolventa. Obsahuje příchody všech absolventů, profesorů, projevy, záběry na hosty, gratulace profesorů, závěr a odchod z auly. V detailu při přísaze na žezlo a předání diplomu vždy toho absolventa, který videozáznam objednává. Proto je při objednávce nutné vyplnit jméno toho promovaného, který má být na videozáznamu (při ukončování objednávky je to pole: Povinné kontrolní údaje).

Video

Digitální videozáznam - DVD

Cena za 1. ks 600,- Kč
(2. a další ks) 200,- Kč

Počet: